مجله کودک 283 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 43

لانه سازی یکی از فعالیتهایی است که پرنده ها انجام می دهند . آن ها در ارتفاعات بالای درخت یا نقاط بالای ساختمان ها ،با چوب و پوشال ، لانه می سازند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 43