مجله کودک 286 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 7

در صدای گرم و . گیرایش آسمانی صاف پیدا بود در نسیم خنده های او بوی چشمه ، بوی صحرا بود در نگاه مهربان او می شد از گل ها حمایت کرد در خم ابروی او می شد از بهار و گل حکایت کرد موج زیبای صدای او در دل ما شور می انگیخت از نفس هایش که خوشبو بود . بر سر ما شاپرک می ریخت . کاریکاتور یکی از شاخه های هنر نقاشی است که با هنر گرافیک و نقاشی متحرک نیز ارتباط زیادی دارد . کاریکاتورها معمولا برای نشان دادن موضوعات اجتماعی یا سیاسی استفاده می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 7