مجله کودک 286 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 9

پدر بزرگ که می دانست من منتظر شنیدن بقیه ماجرا هستم . گفت : "خلاصه حسابی ناامید شده بودم که همین حاج آقا محمود ، یه روز بعد از نماز ظهر ، وقتی توی مسجد با هم بودیم ، صدام کرد و گفت : نمی خوای بیای خواستگاری ؟" دایی جان محمود زد زیر خنده پدر بزرگ ادامه داد : "من هم از همه جا بی خبر ، از خوشحالی توی پوست خودم نمی گنجیدم . فردا صبحش که روز جمعه بود ، دست مادر خدابیامرزمو گرفتم و خوش و خندون رفتیم در خونه ی مادر بزرگت . خدا رحمت کنه مادرمو ، اصلاً باورش نمی شد که خونواده ی مادر بزرگت به زودی با این وصلت موافقت کرده باشد . آخه پدر شمسی جان و حاج آقا محمود ، از تاجرای بزرگ شهر بودو دختر یکی یه دونه شو به هیچ کس نمی داد . خلاصه درزدیم ویکی از خدمتکارها در و باز کرد وبا سلام و صلوات مارو بردن توی اتاق بزرگی که پر از فرش و مخّده های قیمتی بود . این حاج اقا محمود و پدر و مادر خدا بیامرزش هم اومدن وکلّی تحویلمون گرفتن . فقط من نمی فهمیدم که چرا حاج آقا محمود ، هی زیرزیرکی نگاهم می کرد و می خندید . اما اون قدر خوشحال بودم که اهمیت نمی دادم . منتظر بودم که زودتر سر صحبت باز بشه و ما بله رو بگیریم و بعد عروس خانوم هم بیاد توی اتاق تا من با خیال راحت روی ماهشو ببینم . مرحوم پدر حاج آقا محمود که عبایی قیمتی روی دوشش انداخته بود و تسبیح زرد قشنگی هم توی دستش بود ، سر صحبتو باز کرد و گفت : "البته محمود آقا از خوبی های ایشون زیاد برامون تعریف کردین . ما خودمون هم از قدیم خونواده ی شما رو می شناسیم . الحمد الله همه اهل علمید و سیّد اولاد پیغمبر (ص) ، برای ما هم چه افتخاری بالاتر از این که با سادات وصلت کنیم ." مادرم هم که از خوشحالی سر جاش بند نبود . بعد از کلی تشکّر و دعا ، شروع کرد از خوبی های عروس خانوم گفتن . که بله ما هم عروس خانومو می شناسیم و همیشه تو خونه مون از نجابت و پاکی و زیبایی ایشون تعریف می کنیم ." * طلبه : کسی که در حوزه دروس مذهبی می خواند . * امر خیر : کار خوب و پسندیده & مثل ازد ادامه دارد Cمثل Castle (قلمه) : در گذشته ساختمان های مهم و پادشاهی با استفاده از برج ها و دیوار های بلند ساخته می شد . به این ترتیب این بناها در برابر حمله ی دشمنان مقاومت می کردند . یک قلعه ی خوب با یک دسته ی نظامی ورزیده می توانست ماهها در برابر حمله دشمن مقاومت کند . بیشتر قلعه ها در فاصله ی قرن نهم یا شانزدهم میلادی ساخته شده اند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 9