مجله کودک 286 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 12

* مهر امام تاریخ انتشار : 17 شهریور 1369 ارزش روی تمبر : 30 ریال شمارگان : 1میبلیون قطعه نوع رنگ : رنگارنگ * عبادت تاریخ انتشار : 17 شهریور 1369 ارزش روی تمبر : 50 ریال شمارگان : 1 میلیون قطعه نوع رنگ : رنگارنگ * عرفان تاریخ انتشار : 4 مهر ماه 1368 ارزش روی تمبر : 100 ریال شمارگان : 1 میلیون قطعه نوع رنگ : رنگارنگ * عروج تاریخ انتشار : 26 اسفند 1370 ارزش روی تمبر : 1000 ریال شمارگان : 1 میلیون قطعه نوع رنگ : طلایی وسیاه * یاران امام تاریخ انتشار : 23 و 29 بهمن 1368 ارزش روی تمبر : 40 ریال شمارگان : 1 میلیون قطعه نوع رنگ : رنگارنگ * حسینیه جماران تاریخ انتشار : 14 خرداد 370 ارزش روی تمبر : 70 ریال شمارگان : 1 میلیون قطعه نوع رنگ : رنگارنگ *نماد تاریخ انتشار : 4 مهرماه 1368 ارزش روی تمبر : 200 ریال شمارگان : 1 میلیون قطعه نوع رنگ : رنگارنگ * مرقد تاریخ انتشار : 14 خرداد 370 ارزش روی تمبر : 500 ریال شمارگان : 1 میلیون قطعه نوع رنگ : رنگارنگ قلعه های "نورمن" گروهی از انواع قلعه ها بودند که بین قرن 11 تا 12 میلادی در اروپا ساخته شدند . ویژگی این قلعه ها استفاده از سنگ های محکم و عظیم در ساختمان آن بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 12