مجله کودک 286 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 16

. . . . . . . .و خوش به حال من که ماه در من سفر می کند ." گربه سیاه از دیرباز با اوهام و خرافات همراه بوده است . گروهی گربه سیاه را عامل بدبختی وبد شانسی و گروهی دیگر آن را نشانه ی خوش شانسی می دانستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 16