مجله کودک 286 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 18

صفر مطلق کلوین تعجب نکنید ، صفر مطلق نمرده ای نیست که معلم ها برای دانش آموزان درس نخوان درکارنامه ی امتحانات خرداد می گذراند! صفر مطلق ، پایین ترین دمایی است که وجود دارد و مبنای اندازه گیری در علوم و انجام آزمایشات خاص علمی می باشد . دانشمند فرانسوی ناشنوایی به نام "آمونتون" اولین کسی است که به پدیده ی صفر مطلق علاقمند شد و درباره ی آن آزمایش کرد . البته در زمان او هنوز دماسنج جیوه ای اختراع نشده بود . آمونتون سعی می کرد از راه رگم کردن هوا و سرد کردن آن ، دما را متوجه شود . این دماسنج هوایی که او درباره ی آن فکر می کرد . خیلی خوب نبود اما باعث شد تا آمونتون بفهمد که هوا بر اثر سرد شدن به مقدار ثابتی منقبض می شود . بقیه ی گازها همینطور بودند . یعنی اگر آنها را سرد کنیم ، حجم آنها پی درپی کم و کمتر می شود تا سرانجام ، حجم آنها پی درپی کم و کمتر می شود تا سرانجام ، حجم گاز به صفر برسد و دیگر کمتر از آن نشود . آمونتون این موضوع را فهمید اما معلوم نیست چرا کسی حرف او را جدی نگرفت و حتی حرف او تا حدی فراموش هم شد . حالت مردمک چشم گربه در نور زیاد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 18