مجله کودک 286 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 19

سال ها بعد دانشمند دیگری به نام "شارل" شورع به آزمایش درباره ی حجم ، گازها هنگام سرد شدن کرد . مزیت او نسبت به آمونتون این بود که در زمان او دماسنج اختراع شده بود . شارل فهمید که اگر دما را به نقطه ای حدود 270 - درجه سانتی گراد برساند . حجم هوای مورد آزمایش صفر می شود و این را نقطع صفر مطلق نامید . شارل نتیجه ی آزمایش خود را اعلام نکرد اما همزمان با او دانشمند دیگری به نام "کیلو ساک" همین کارها را انجام داد و به نتایج آزمایش شارل رسید امروزه دانشمندان دمای صفر مطلق را 273 - درجه ی سانتی گراد تعیین کرده اند . مشکل این آزمایشات که به تعیین صفر مطلق رسید . این بود که هوا و بعضی از گاز های دیگر ، حتی در پایین ترین دماها ، باز هم به صورت گاز باقی می مانند . و مایع نمی شوند . این باعث شد تا بعضی ها در وجود دمای صفر مطلق شک کنند و آن را قبول نداشته باشند . دانشمندی به نام "کلوین" که نام اصلی اش "نامسون" بود ، استدلال کرد که در تعیین صفر مطلق نباید به حجم توجه کرد بلکه باید مشاهده کرد که در چه هنگام انرژی مولکول های ماده به صفر می رسدو نمی تواند از آن پایین تر برود . بنابر عقیده ی او ، صفر مطلق در دمای 273 - درجه وجود دارد زیرا انرژی ماده صفر شده است و این ربطی به مایع یا گاز بودن ماده ندارد . هنگامی که گربه از ارتفاعی به پایین پرتاب می شود با چرخشی بدن به شکلی قرار می گیرد تا بدون آسیب بر روی پا های خود فرود آید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 19