مجله کودک 286 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 20

شوالیه ای کوچک قلم بردار و به این شوالیه ی کوچک کمک کن تا راهش را تا قصرش پیدا کند . در بین راه ، مراقب مسیر های مسدود باش . پاسخ سرگرمی های شماره گذشته : لیس زدن بدن یکی از کارهایی است که گربه ها در روز به مدت چند بار آن را انجام می دهند . این کار برای خنک کردن بدن ، دفع جانوران کوچک مزاحم یا کمک به گردش خون در بدن گربه انجام می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 20