مجله کودک 286 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 32

کتاب "ماجرای احمد و سارا" نوشته ی "فرشته طائرپور" نویسنده و هنرمند کودکان و نوجوانان کشورمان است . این نویسنده در تهیه ی تعدادی از فیلم های مطرح برای کودکان هم فعالیت داشته است . از این کتاب تا کنون 130 هزار نسخه طی 6 دوره چاپ شده است . با هم قسمتی از قصه ی کتاب را می خوانیم . این جاندار در محیط های تاریک و مرطوب زندگی می کند . آنها جاندارانی بی مهره هستند و سه هزار نوع مختلف از آنها شناسایی شده اند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 32