مجله کودک 286 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 35

کند؛ اما درست کردن چای کم رنگ با نبات اشکالی نداشت . احمد نگاهی به سماور انداخت ، سماور خاموش بود . با خودش فکر کرد : "عیبی ندارد . سارا کوچک است و این چیز ها را نمی فهمد . شاید اصلاً چای سرد را بیشتر دوست داشته باشد . تازه ، مادرهم که گفته است نباید به سماور روشن دست بزند ." با خوشحالی در حالی که سعی می کرد بی بی بیدار نشود؛ شیشه ی سارا را از آب سرد سماور پر کرد ، اما نصف آب زیاد بود . احمد زیادی آب را توی جام سماور خالی کرد . راستی آب بازی هم کار خوبی بود! ولی احمد کار مهمتری داشت . از قوری سرد شده ، مقداری چای داخل شیشه ریخت . با خودش فکر کرد : "این شد یک چای کم رنگ حسابی! فقط نباتش کم است ." خدا کند ماجرای احمد وسارا خطرناک نشود . بی بی هم که هنوز خواب است . اما هنوز ماجرا و قصه ادامه دارد . می توانیدکتاب را به ب های 240 تومان از کتابفروشی های کودک تهیه کنید و از خواندن ماجرا لذت ببرید . آمریکای جنوبی شامل هفت کشور است که همگی آب و هوایی گرم و مرطوب دارند . ساکنان اصلی این منطقه ، گروهی از سرخ پوستان بودند که از 2500 سال پیش ساکن این ناحیه شدند . حدد 1500 سال پیش اروپاییان و به ویژه اسپانیایی ها به این نقطه از جهان آمدند و ساکنان آمریکای مرکزی را مستعمره ی خود کردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 35