مجله کودک 286 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 37

مایاها مردمانی بودند که از 250 سال قبل از میلاد حضرت مسیح (ع) تا سال 900 میلادی امپراتوری قدرتمندی در آمریکای مرکزی تشکیل دادند . آنها شهر های بزرگ و پر رونقی در آن زمان ایجاد کردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 37