مجله کودک 286 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 38

بیایید نقاشی کنیم تریلی این نوع از خودرو های سنگین ، شامل دو قسمت است . جلوی خودرو که شامل موتور و اتاق راننده است اصطلاحا "اسب" نامیده می شود . بخش عقب خودرو که باربر روی آن حمل می شود ، "تریلر" نام دارد . ** با این شکل ساده کار طراحی خودرا آغاز می کنیم . ** خط های دیگری به طرح اضافه می کنیم تا طراحی بُعد پیدا کند . ** چرخ های تریلی را مانند شکل نقاشی می کنیم . باید دقت کنیم که اندازه کوچک و بزرگ بودن چرخها رعایت شود . طراحی جلوی خودرو را هم آغاز می کنیم . **قسمت تریلر عقب را با چرخ های مربوط به آن نقاشی می کنیم . این خودروها ، لوله اگزوز بزرگ و عمودی دارند که ان را هم نقاشی می کنیم . محصولات کشاورزی مهم آمریکای مرکزی عبارتند از : موز که در "هندوراس" به عمل می آید و صادرات جهانی دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 38