مجله کودک 286 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 39

**با خطوط منحنی شکل ، لبه های تیز نقاشی خود را انحنا می دهیم و جزئیاتی مانند چراغها ، کاپوت و . . . را نقاشی می کنیم . ** بعد از کامل کردن نقاشی مربوط به اتاق راننده ، شروع به مشکی کردن خطوط اصلی می کنیم . ** کار سیاه کردن خطوط را کامل می کنیم و خط های اضافه را پاک می کنیم . ** به دلخواه نقاشی خود را رنگ آمیزی کنید ، استفاده از تکنیک سایه - روشن به نقاشی بعد و برجستگی دلخواه را می دهد . پنبه از مهمترین محصولات کشاورزی کشور "نیکاراگوا" است که با وجود جنگ های داخلی متعدد هنوز محصولات صادراتی این کشور به حساب می آید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 39