مجله کودک 286 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 43

"کاستاریکا" از کشور های آمریکای مرکزی است که کوهستان های آتشفشانی زیادی در آن فعال است . این کشور هم از مشکلات مختلف سیاسی و کودتا های نظامی رنج می برد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 43