مجله کودک 292 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 6

پنجمین برگ امامت جعفر ابراهیمی مهربان بود و نسیم نفسش هرزمان جان به جهان می بخشید هرچه در سینه ی خود داشت از علم به دل پیر و جوان می بخشید ** ویروس ها ، موجودات ، بسیار کوچکی هستند که هرگاه وارد سلول جاندار شوند ، بیماری زایی خود را به انجام می رسانند . در تصویر تعداد زیادی ویروس (قرمز) را می بینید که درون سلول وارد و تکثیر شده اند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 6