مجله کودک 292 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 12

در مناطق فقیر جهان بخصوص در آفریقا و بخش هایی از آسیا ، بیماری های سوء تغذیه نیز وجود دارد . در این بیمار ی ها ، نبودن چند ماده ی غذایی مهم ، سبب بیماری افراد ، خصوصا کودکان می شود . کم خونی به علت نبودن آهن کافی در غذا یکی از این بیماری ها است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 12