مجله کودک 292 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 23

D مثل Dog(سگ) : سگ پستانداری است که از یرباز با زندگی انسان همراه بوده است . نقاشی های اولیه ی برجای مانده در غارهای انسان های نخستین این موضوع را به ما نشان می دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 23