مجله کودک 292 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 38

عقرب با سم خود یکی از کشنده ترین جانوران روی زمین است . نیش عقرب در انتهای بدن جانور که دم اوست ، قرار دارد ، عقرب جانداری گوشه گیر است که معمولا مانند سوسک وحشرات دیگر در دید قرار نمی گیرد . بیایید نقاشی کنیم عقرب ** برای شروع کار نقاشی ، انتهای بدن عقرب را با رسم طراحی منحنی شکل آغاز می کنیم . ** سپس برای رسم بدن عقرب ، طرح بیضی شکلی را به منحنی اولیه اضافه می کنیم . ** نیش را درست در انتهای دم منحنی شکل رسم می کنیم ، یک طرح چهارگوش هم به جلوی طرح اضافه می کنیم تا بعدا عضو گاز انبری عقرب را هم به آن بیفزاییم . ** پنجه های جلویی عقرب را مانند پنجه های گاز انبری خرچنگ و مانند شکل رسم می کنیم . پودر با گرد های شیمیایی ، در گذشته به عنوان دارو بیشتر از امروز استفاده می شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 38