مجله کودک 298 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 15

داروسازی در کنار پزشکی برایمان بگویید . خُب ، در ایران برای اولین بار بخش داروسازی که شما از آن نام می برید از پزشکی جدا شد . پیش از این و در سال های قبل ، داروسازی و پزشکی یک علم به حساب می آمدند . اما پس از اینکه بیمارستان « عَضُدی » تاسیس شد . . . ¡ در بغداد . . . بله ، در بغداد ، قسمت داروسازی یا همان « شرابخانه » از سایر قسمت ها جدا شده و شخصی که سرپرست این بخش می شود هم « مهتر » نام داشت . ¡چه شد که پزشکی و داروسازی در ایران به این درجه پیشرفت کرد ؟ موضوع به سال ها قبل و به قرن پنجم میلادی برمی گردد که تعصبات مذهبی کلیسا در اروپا باعث شد تا عده ی زیادی از پزشکان و داروسازان از اروپا فرار کنند و ایران را بهترین پناهگاه می دانستند زیرا دانشگاه بزرگ جندی شاپور در ایران ، محل گرد آمدن طبیبان و حکیمان آن روز ها بود . ¡این موضوع مربوط به قبل از اسلام است یا بعد از آن ؟ از قبل از اسلام ، دانشگاه جندی شاپور وجود داشت . پایه گذاری دانشگاه توسط شاهپور اول صورت گرفت . بعدها در بعد از اسلام ، این محل رونق بیشتری گرفت . ¡مثلا چه رونقی ؟ خب ، محل گردهم آیی طبیبا و داروسازان یونانی ، هندی و آسیای غربی همین جندی شاپور بود . یا مثلا اولین داروسازی در دنیا در این محل به دست « شاپور بن سهل » انجام شد . در واقع پایه و اساس طب « ابن سینا » از این مکان است . برخی گیاهان مانند « لوبیا گرگی » که در تصویر می بینید ، غلافی دارند که پس از باد کردن ، می ترکد و دانه های درون آن در محیط پراکنده می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 15