مجله کودک 298 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 21

شیری که شیر نبود ! براساس قصه ای از شل سیلوراستاین طراح : بابک قریب رنگ : به راد قریب گاز خام ابتدا توسط لوله هایی قطور به مخازن جمع آوری گاز خام ارسال می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 21