مجله کودک 299 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 11

اینجانب قورباغه ی گل باقالی از کلیه ی خوانندگان این داستان خواهش دارم اگر پسر عموی مرا دیدند ، از قول من به او بگویند که : توی برکه جایش خیلی خیلی خیلی خالی است . این جا زندگی لطف دیگری دارد . این جا بدون کوپن یک کیلو ماچ آبدار تحویلش می دهیم . این جا بدون اسکناس و کارت اعتباری محبت ها و دوستی های بدون تاریخ مصرف تقدیمش می کنیم . و برای شناسایی اش از او شناسنامه ی عکس دار نمی خواهیم . از سرامیک های مخصوص که بسیار به حرارت مقاومند در ساخت قسمت هایی از بدنه ی فضاپیماها استفاده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 11