مجله کودک 299 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 21

شیری که شیر نبود ! براساس قصه ای از شل سیلور استاین طراح : بابک قریب رنگ : به راد قریب در هر کجای زمین که شما چیزی را پرتاب کنید ، عاقبت به سوی مرکز زمین سقوط خواهد کرد . جاذبه زمین در بالای کوه های بلند کمی کمتر از نیروی جاذبه زمین در سطح دریاهاست .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 21