مجله کودک 299 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 29

مسابقه ی ورزشی تصویری ]299[ صحنه ای از یکی از دیدار های مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا را می بیند . برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و ذکر کنید : 1- دیدار مربوط به کدام دو تیم آسیایی است ؟ 2- موقعیت توپ در کدامیک از تصاویر الف یا ب درست است . حتما نام و نام خانوادگی و نشانی خود را به طور خوانا همراه با پاسخ مسابقه به نشانی مجله ارسال کنید . یادتان باشد که حتما روی پاکت بنویسید . مسابقه ورزشی تصویری- شماره 299 در جام ملت ها با جان و دل بازی نکردیم ! اگر بازی عراقی ها در جام ملت های آسیا را با حداقل دو بازی اول تیم ملی فوتبال کشورمان مقایسه کنید . انصاف می دهید که آنچنان با دل و جان و با انگیزه در زمین ظاهر نشدیم . خبر های تایید نشده ای هم وجود دارد بر این اساس که برخی ستاره های تیم ما آن قدر ارضاء شده بودند که دیگر مسابقات جام ملت های آسیا برای آنها انگیزه ایجاد نمی کرد . برخی کارشناسان می گویند تکیه صِرف بر لژیونرها و استفاده نکردن از بازیکنانی چون جلال حسینی که خوش درخشید ، می تواند یکی از علت های ناکامی ما در مسابقات جام ملت های آسیا باشد . « تفنگ » با تعداد فشنگ محدود و اندازه ی بلند آن به شکل های مختلف ساخته می شود . سرعت حرکت گلوله در تفنگ می تواند تا دو هزار و دویست متر در هر ثانیه باشد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 29