مجله کودک 299 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 38

بیایید نقاشی کنیم . هزارپا گاهی تلاش کردن چیزهایی که دوستشان نداریم هم جالب است ! هزارپا یکی از این موضوع ها است . این جاندار کوچک که به غلط نامش هزارپا است در بعضی انواع 15 جفت پا بیشتر ندارد . البته انواع بزرگتر آن تا 175 جفت پا دارند . !!!با دو خط شبیه کرم ، نقاشی خود را آغاز می کنیم . !!!سپس یک جفت شاخک به یک سر طرح و یک جفت پا به سر دیگر اضافه می کنیم . !!!بدن را به صورت بند بند به هر تعدادی که دوست داریم ، تقسیم می کنیم . !!! به هر بند ، یک جفت زایده که همان پای هزارپا است اضافه می کنیم . این کار را با حوصله انجام می دهیم تا تقریبا اندازه پاها یکسان شود . سلامت یا بهداشت روانی یکی دیگر از جنبه های سلامتی است که امروزه با پیشرفت زندگی شهرنشینی و رشد فن آوری ، اهمیت آن بیشتر شده است . اضطراب و افسردگی ، استفاده از دارو های اعصاب و ناراحتی های روانی ، نمونه هایی از رعایت نکردن سلامت روانی است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 38