مجله کودک 299 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 39

!!!حالا به بند های بدن ، کمی حالت انحنا می دهیم و پاها را نیز به صورت بند بند نقاشی می کنیم . !!! پس از مطمئن شدن از اینکه تغییری در نقاشی نخواهیم داد ، شروع به مشکی کردن خطوط اصلی نقاشی می کنیم . !!! خط های زاید و اضافی ابتدای کار را پاک می کنیم و خطوط اصلی را مشکی می کنیم . !!! هزارپایان به دو دسته ی گوشتخوار و گیاهخوار تقسیم بندی می شوند . انواعی از آنها به رنگ سبز تیره و گروهی به رنگ روشن دیده می شوند . با یکی از این دو رنگ ، نقاشی خود را رنگ آمیزی کنید . Hمثل Heart ]قلب[ : قلب عمل پمپ کردن خون را به سراسر بدن و به دستگاه تنفسی برعهده دارد . قلیب یک انسان به اندازه مشت گره کرده ی اوست و در انسان بالغ حدود 300 گرم وزن دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 39