مجله کودک 299 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 41

نشر عروج نشانی : تهران- خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ- پلاک 962 امور مشترکان مجله هفتگی « دوست » دوست هنگامی که مویرگی پاره می شود و خونریزی روی می دهد ، گرده های خون (پلاکت ها) مسئول قطع خونریزی یا لخته شدن خون خواهند بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 41