مجله کودک 304 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 5

و مرتب گفته نشود که اسلام در خطر است . غیر از این سه مورد ، در هر موردی که علما و گویندگان می خواستند ، می توانستند صحبت کنند . وقتی این خبر به گوش حضرت امام رسید ، ایشان در سخنرانی روز سیزده خرداد بر ضد اسرائیل فرمودند : اسرائیل نمی خواه در این مملکت روحانیت باشد ، اسرائیل نمی خواهد در این مملکت مسلمان باشد ، اسرائیل می خواهد ملت را به خاک و خون بکشد ، اسرائیل می خواهد در این مملکت زراعت را فلج کند ، تجارت را از بین ببرد . . . سپس خطاب به شاه فرمودند : بدبخت ! بیچاره ! چهل و پنج سال از عمرت می رود . یک کمی تامل کن . یک کمی تدبّر کن ، من نمی خواهم بک روزی اگر اربا ب ها بخواهند تورا ببرند ، مردم جشن و چراغانی کنند . . . با این سخنان ، حضرت امام (س) چنان بت شکنی کردند که در تاریخ کم نظیر بود . هنگامی که اهالی کوتاه قد "لی لی پوت" دریانورد جوانی به نام "گالیور" رادر ساحل جزیره شان بیهوش یافتند . او را با طناب به زمین محکم بستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 5