مجله کودک 304 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 6

ناصر کشاورز روزه کله گنجشکی از سحر تا الان روزه دارد مادر موقع افطار است نیم ساعت دیگر ** وقایع کلی که یک نویسنده در اثر ادبی خود شرح می دهد ، پلات یا طرح کلی قصه نام دارد مثلا در داستان سفرهای گالیور به خوننده گفته می شود که "لمول گالیور" دریانورد جوان اش ، کشتی در جزیره ای ناشناخته که مردمان آن لی لی پوت نام داشتند ، به گل نشست . این طرح قسمت اول داستان سفرهای گالیور است در قسمت دوم طرح قصه به ما می گوید که او ساکنان کوتاه قد ( چند سانتی متری) لی لی پوت را ملاقات می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 6