مجله کودک 304 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 14

قصه های کله گنجشکی آدم خیر خواه من آدم خیرخواهی هستم من آدم خیلی خیلی خیر خواهی هستم مثلا همین دیروز صبح جلوی ایستگاه مترو به مردی پول دادم که می خواست برگردد به شهرش اما پول مول نداشت . یعنی کیف پولش را در قطار زده بودند بله ، من خیلی آدم خیرخواهی هستم چون ظهر به مردی پول دادم که زنش در بیمارستان بسرتی بود وبرای خرید چهار تا آمپول پول مول نداشت بله ، خیر خواه تر از من پیدا نمی کنی ، برای من که بعد از ظهر مردی را دیدم که چون برای خرج زن وچهار تا بچه اش پول مول نداشت کفش هایش را به دست گرفته بود و ارزان می فروخت ومن بی آن که کفشش را بخرم ، آبرویش را خریدم . ادبیات نمایشی شاخه ای ازادبیات است که در آن متن نوشته شده ، قابل تبدیل به نمایش با تئاتر است . "درام" نام دیگر این نوع نوشته هاست که آغاز آن را به قرن 14 میلادی و کشور ژاپن نسبت می دهند . هنرپیشگان ژاپنی در آن ژمان ، بااستفاده از حرکات دست و صورت ، ماسک و چهره پردازی متن نمایشی را بر صحنه اجرا می کردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 14