مجله کودک 304 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 22

"تگو" مارمولکی در مناطق جنگلی و گرمسیری آمریکای جنوبی است که از پرندگان کوچک وسایر مارمولک ها ، حرکات سریع بدنی ، بنجه های پنج تایی ودمی بلند دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 22