مجله کودک 304 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 23

اژدهای کومودو که نوعی مارمولک بزرگ است (تاحدود 3 متر طول دارد) از باقیمانده بدن حیوانات مرده تغذیه می کند . این مارمولک بزرگ در جزیره کومودو و سایر جزایر شرق منطقه جاوه در اندونزی زندگی می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 23