مجله کودک 304 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 25

جدول سی و پنج خانه ای افقی 1- ستون دین است - محصول صابون ! 2- ارزش ئ قذر و مرتبه - "تنبل" و "حلوایی" آن وجود دارد و تخم آن را پس از بو دادن در آجیل مصرف می کنند . 3- متضاد خوبی - وسیله ی کار ماهیگیران 4- شکافی عمیق و وسیع درکوه یا زمین - جمع رأی 5- همه و روی هم - برای گرفتن تصویر تلویزیون از آن استفاده می شود . عمودی 1- کسی که دارای هوش و استعداد فوق العاده باشد . 2- حیوان مرده و جانور مره ای که ذبح نشده باشد . 3- مزدور و کسی که با گرفتن دستمزد برای دیگری کار بکند . 5- نوعی پارچه 6- تیرگی و دلتنگی 7- جوشیدن یا جهیدن آب از چشمه یا از لوله با فشار و رو به بالا . برخی مارمولک ها ، رنگی شبیه محیط اطراف خود دارند مارمولک سیز درختی یکی از این مارمولک ها است که کا ملاً به رنگ سبز برگ درختان است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 25