مجله کودک 304 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 26

دنیای ما ، دریاست دریا پر از ماهی ست دریای بی ماهی ، یک ذره زیبا نیست ** هر ماهی دریا ، رنگی به خود دارد ، بعضی سیاه و سرخ بعضی سفید و زرد ** این ماهیان با هم یکروی و یکرنگند بیگانه با کینه ، بیگانهبا جنگند ** "شیطان خاردار" نام نوعی مارمولک نسبتا بزرگ در استرالیا است .بدن این مارمولک از سر تا دم ، پوشیده از زائده های خار مانند است شیطان خاردار هنگام که از تخم بیرون می آید ، بدنش از زائده های مانند مو پوشیده شده است که بعدها به خار تبدیل می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 26