مجله کودک 304 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 31

با توحه به اشکالی که درچاپ مسابقه ی جدول ویژه شماره 301 ایجاد شده بود ، ضمن پوزش مجدداً این جدول دراین شماره برای علاقمندان شرکت در مسابقه چاپ می شود . مسابقه ی جدول ویژه رمز جدول ویژه این شماره ، نام دانشمند و شاعر بزرگ ایرانی است شما باید حروف کلمه هایی را که در متن مربوط به این شاعر زیر آنها خط کشیده شده ، درجدول پیدا کنید و روی آن ها خط بکشید . این حروف به ترتیب از راست به چپ یا چپ به راست ، بالابه پایین و پایین به بالا در جدول قرار گرفته اند ، بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده ، به ترتیب ، رمز جدول را به دست می آورید . اما 2 نکته را فراموش نکنید : 1- فقط کلمه هایی را که در جدول پیدا کنید که زیرشان خط کشیده شده است . 2- حروف این کلمه ها ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشند . "در سال 535 ه .ق در شهر "گنجه" به دنیا آمد . او بیشتر عمر خودش را در زادگاهش گذرانید . وی از دانش های رایج زمان خود از جمله علوم ادب ، زبان عرب و نجوم آگاهی کامل داشته است . ایشان در سال 642 ه .ق دار فانی را وداع گفت . از مهمترین آثار او ، می توان به پنج گنج اواشاره کرد که شامل 5 مثنوی است : 1- مخزن الاسرار 2- خسرو وشیرین 3- لیلی ومجنون 4- هفت پیکر 5- اسکندر نامه .علاوه بر این او دارای دیوان قصاید وغزلیاتی نیز می باشد ." پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید حتما روی پاکت نامه بنویسید : "پاسخ مسابقه ی جدول ویژه شماره ی 296" یادتان باشد نام و نام خانوادگی ونشانی پستی خود را به طور کامل و خوانا بنویسید . هنگام دم ، شش ها پر از هوا می شوند و دیافراگم به سوی پایین حرکت می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 31