مجله کودک 304 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 32

قصه ی "علی و برفی" نوشته "مجید عمیق" و از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان است .مجید عمیق را بیشتر به عنوان مترجم مطالب علمی می شناسیم که کتاب های علمی زیادی راترجمه کرده است . قصه ی علی وبرفی نشوته ی خود اوست که موضوع آن همچنان علمی است و درباره ی یک بیماری مشترک اسنان و حیوان به نام "تب مالت" است . با هم قسمتی از قصه را می خوانیم تا با نوع قصه نویسی مجید عمیق بیشتر آشنا شویم . انتهای نایژک ها در داخل هر شش به چنین باد کنک های کوچکی ختم می شود نام این بادکنک ها ، کیسه های هوایی است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 32