مجله کودک 307 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 5

ما حالا نگاه می کنیم به این دیوار ، می بینیم روشن است . چون آفتاب را نمی بینیم . خیال می کنیم این دیوار روشن است . در صورتی که این روشنایی از منبع دیگری است که ما آن را نمی بینیم . هستی در جهان هم همین جور است ما خیال می کنیم مثلا خودمان هستیم ، علم داریم ، کمال داریم ، جمال داریم ، جلال داریم؛ در صورتی که همه ی اینها از مبداء دیگری است؛ مثل همان دیواری که آدم خیال می کند خودش نورانی است . در صورتی که این نور از جای دیگری است . این جملات حضرت امام به قدری در مغز و قلب من اثر داشت که دیگر بعدها درس اخلاق ایشان را ترک نکردم . ارزش سکه های اولیه ، به مقدار فلز به کار رفته در آنها بستگی داشت . برنز و طلا مهمترین فلزات مورد استفاده در ساختن سکه به شمار می رفت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 5