مجله کودک 307 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 10

جادویی که نقره آفرید امیر محمد لاجورد از سال های بسیار دور شیمیدانها دریافته بودند که بعضی از ترکیبات نقره به نور واکنش نشان می دهند ، در قرن هفدهم میالدی یک دانشمند ایتالیایی در گزارش خود نوشته بودکه پودر "نیترات نقره" در مقابل آفتاب سیاه می شود پزشکی آلمانی بنام"شولسته" هم متوجه شد آن قسمت از محلول نیترات نقره که در یکی از شیشه هایش بود و در معرض آفتاب قرار داشت تیره رنگ شده است شولسته سوراخهایی نقش داررا روی یک کاغذ ایجاد کرد وروی یک شیشه حاوی محلول نیترات نقره چسباند وآنرا درمعرض نور آفتاب قرار داد . مدتی بعد که کاغذ را برداشت شاهد ثبت الگوهای کاغذ بر این محلول بود . آزمایشاتی از این دست و نیتچه یا که گرفته می شد بهشدت خیال انگیز بود و وسوسه انگیز . وسوسه ثبت تصاویر ، رویایی که انسان به شدت آرزو داشت به تحقق به پیوندد . البته از این مرحله تا اختراع عکاسی هنوز راه درازی در پیش بود وزحمات زیادی باید کشیده می شد تا یک تصویر بر صفحه کاغذ ثبت شود . نقوش پدید آمده درمحلول نیترات نقره ، با تکان دادن شیشه به سرعت از بین می رفت افراد دیگری نیز در این زمینه تلاش زیاد بکند و آنقدر آزمون و خطا کند تا اینکه بالاخره موفق به اختراع عکاسی شود . حالا می شد با استفاده زا یک اتاقک تاریک و عدسی و یک شیشه آغشته به مواد حساس وکاغذ های مخصوص و چند محلول شیمیایی برای ظهور وثبوت ، عکسی در اختیار داشت . عکس اختراع شده بود و بدلیل ثبت آنچه می دیدیم پدیده ای اعجاب آور محسوب می شد . طبیعی است که خیلی از کشورها دوستدار ورود این پدیده ای اعجاب آور محسوب می شد . طبیعی است که خیلی از کشورها دوستدار ورود این پدیده به کشورشان بودند . صنعت عکاسی در ایران حدود 3 سال بعد از اختراع آندر جهان آغاز گردید . به درخواست محمد شاه قاجار دولتهای روس وانگلیس وسایل عکسبرداری را به ایران فرستادند و نخستین عکس ثبت شده در تاریخ ایران در حدود 170 ستل . امروزه در نظام بانکی جهان از بانکداری الکترونیک و از کارت هی اعتباری به جای پول استفاده می شود . کارت اعتباری ، کارتی پلاستیکی با نواری فلزی است که به جای پول مورد استفاده قرار می گیرد . هنگامی که شما قصد خرید چیزی رادارید ، بهای شی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 10