مجله کودک 307 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 12

* آیا این استودیو واقعا قدیمی است و یا اینکه از روی یک استودیوی قدیمی الهام گرفته شده وبازسازی شده است؟ واقعا قدیمی است صندلی ها ، میزها ، پروژ کتورها ، دوربین ، فون وبقیه وسایل آن همگی مربوط به یک استودیوی قدیمی هستند که به اینجا منتقل شده اند وبازسازی شده نیستند . * سردری هم که در موزه وجود دارد همین حالت را دارد؟ بله ، سردر عکاسخانه "آنتوان خان" بوده است که کنده شده و به این موزه منتقل شده است * خوب از این اشیاء نگهداری می کنید؟ تمام سعی خودمان را می کنیم . این اشیاء از لحاظ تاریخی بسیار ارزشمندند خیل از وسایل رادر ویترین نگهداری می کنیم تا از دست خوردن در امان باشند . تقریبا تمام دوربین های قدیمی از فانوس استفاده می کرده اند این فانو س ها به مرور زمان پوسیده شده اند و به راحتی می توانند پاره شوند .تمام تلاشمان را می کنیم تا به آنها آسیبی وارد نشود . M مثل Mongol empire (امپراتور مغول) : درسال 1100 میلادی ، رهبر فومی درمغولستان توانست ، تمامی قبایل و طوایف مغول را زیر فرمان خود درآورد . او "چنگیزخان" نام داشت ، او که نام اصلی اش "تموچین" بود . در کودکی پدر خود را ااز دست داد و در شرایط سخت ودشواری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 12