مجله کودک 307 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 20

جغدهای شبیه هم بهاین جغدها با دقت نگاه کن . چند جفت (دوتایی) شبیه هم پیدا می کنی؟ قلمبردار و آن ها را به هم وصل کن . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : بازی در استخر تا سال 1959 ، نیمه ی تاریک ماه توسط انسان مشاهده نشده بود . دراین سال سفینه ی لونا3 ، توانست تصاویری از نیمه تاریک ماه به زمین ارسال کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 20