مجله کودک 307 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 23

M مثل Mountain wildlife (حیات وحش کوهستان) : کوهستان ، محل زندگی جانداران خاصی است که با شرایط آب و هوا در این منطقه سازگاری داشته باشند . در قله های مختلف آفریقا ، آسیا و اروپا ، انواع خاصی از کرکس ها زندگی می کنند که از باقیمانده ی بدن حیوانات دیگر استفاده می کنند . طول بال این پرندگان در حال باز شده به حدود 3 متر می رسد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 23