مجله کودک 307 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 24

به نظر شما چه چیزی در انتظار بچه هاست؟ هفته آینده می خوانیم برخی از مناطقب کوهستانی ، مناطق حفاظت شده هستند که در آنها جانوران در خطر نابودی ، مورد حمایت قرا رمی گیرند . گربه وحشی "لینکس" یکی از این حیوانات در خطر نابودی است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 24