مجله کودک 307 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 31

مسابقه ی جدول ویژه رمز جدول ویژه این شماره ، نام یکی از شعرا وحکیمان بزرگ ایرانی است شما باید حروف کلمه هایی را که در متن مربوط به این شاعر زیر آنها خط کشیده شده ، درجدول پیدا کنید و روی آن ها خط بکشید . این حروف به ترتیب از راست به چپ یا چپ به راست ، بالابه پایین و پایین به بالا در جدول قرار گرفته اند ، بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده ، به ترتیب ، رمز جدول را به دست می آورید . اما 2 نکته را فراموش نکنید : 1- فقط کلمه هایی را که در جدول پیدا کنید که زیرشان خط کشیده شده است . 2- حروف این کلمه ها ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشند . "در سال 394 هجری قمری در قبادیان از توابع بلخ به دنیا آمد . وی از شاعران و حکیمان بزرگ قرن پنجم هجری قمری به حساب می آید ایشان پس از کسب علوم و آداب به دربار پادشاهانی مثل سلطان محمود وسلطان مسعود غزنوی راه پیدا کرد و همچنین در دربار سلجوقیان به دبیری مشغول شد . دیوان اشعار وی حدود 11 هزار بیت شعر است که از قصیده وغزل تشکیل شده است ویژگی عمده ی شعر او تأکید بر موعظه و حکمت است . مهمترین آثارش عبارتند از : 1- آثار منثور ( به نثر) : سفرنامه - زاد المسافرین - خوان اخوان و . . . 2- آثار منظوم (به نظم) : روشنایی نامه - سعادت نامه" پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید حتما روی پاکت نامه بنویسید : "پاسخ مسابقه ی جدول ویژه شماره ی 296" یادتان باشد نام و نام خانوادگی ونشانی پستی خود را به طور کامل و خوانا بنویسید . طرز تشکیل کوهها - فشارهای جانبی لایه های زمین سبب چین خوردن می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 31