مجله کودک 307 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 32

قصه ی شیری که در قفس یک باغ وحش به دنیا آمده است و بیش از ده قدم نمی تواند راه برود ، حکایت کتاب ، "قدم یازدهم" است که "سوسن طاقدیس" نویسنده ی توانای کودک ونوجوان برای بچه های کلاس های ابتدایی نوشته است این قصه در گروه داستان های حیوانات قرار دارد و توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به تعداد پانزده هزار نسخه چاپ و منتشر شده است . برای آشنایی بیشتر شما با قصه ونوع قصه نویسی نویسنده ، قسمتی ازکتاب قدم یازدهم را چاپ کرده ایم که با هم می خوانیم بر اثر چین خوردگی جانبی ، ارتفاعات و کوهها به وجود می آیند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 32