مجله کودک 311 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 9

آدم چهل شبانه روز در روی زمین گریید . خدا را سجده کرد . او را با التماس و ناله صدا زد و درخواست بخشش کرد . فرشته ی بزرگ خدا « جبرییل » بود . جبرییل به دیدن آدم آمد . بوی عطر بهشت ، دل آدم را شاد کرد . یاد خدا و بهشت زیبایش افتاد . جبرییل پرسید : « ای آدم ، چرا از دستور خدا نافرمانی کردی و به سراغ آن درخت رفتی ؟ » آدم دوباره گریید و جواب داد : « ابلیس به خداوند قسم خورد که دلسوز ماست . ما هم حرف او را قبول کردیم و به سراغ آن درخت رفتیم . من فکر نمی کردم موجودی که خدا آفریده ، با دروغ ، به خدا قسم بخورد . ! » برخی حیوانات غیر معمول هم توسط بعضی افراد به عنوان حیوان دست آموز نگهداری می شوند مار پیتون از جمله ی این حیوانات غیر معمول است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 9