مجله کودک 311 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 20

بخار مرموز خطوطی را که در شکل می بینی ، نشانه ی بخار است ، آیا می توانی شکل را حدس بزنی ؟ ! قلم بردار و از شماره ی یک تا 46 را به هم وصل کن تا بفهمی حدست درست بوده یا نه . عکاسی با عدسی های زاویه پهن (واید انگل) این امکان را به ما می دهد تا سطح وسیعی از یک سوژه ی عکاسی را ثبت کنیم .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 20