مجله کودک 312 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 312 صفحه 3

اسامی برندگان مسابقه های دوست برندگان مسابقه های ورزشی مسابقه ی ورزشی شماره ی 290 ** برنده : فرانک می آقایی ، 10 ساله از تهران مسابقه ی ورزشی شماره ی 291 ** برنده : محمد طاهروردی ، 8 ساله از قزوین مسابقه ی ورزشی شماره ی 294 ** برنده : امیرحسین پرورنده ، 11 ساله از مشهد مقدس مسابقه ی ورزشی شماره ی 295 ** برنده : حامد احمدی حجت آبادی از یزد مسابقه ی ورزشی شماره ی 297 ** برنده : علی یوسفی از تهران مسابقه ی ورزشی شماره ی 299 ** برنده : سهند اسدی شرقی ، 12 ساله از تهران مسابقه ی ورزشی شماره ی 300 ** برنده : امیررضا اقبالدوست ، 8 ساله از صومعه سرا (گیلان) مسابقه های ورزشی شماره های 293 و 296 برنده ندارند . اسامی برندگان مسابقه های دوست برندگان روی جلد ویژه ی مرداد (مسابقه ی گل ها و بازی ریاضی) ** مریم گیتی نژاد از تهران ** محمدحسین مطیع ، 11 ساله از تهران برندگان روی جلد ویژه ی شهریور (مسابقه ی پسرک گل فروش) ** بهزار مبصّر ، 10 ساله از ساوه ** نسترن حسن زاده ، 5/8 ساله از تهران برندگان جدولهای ویژه جدول شماره 291 ** برنده : آرمان شهبازی از اهواز جدول شماره 292 ** برنده : محبوبه رسا از شهرستان پارسبان (استان هرمزگان) جدول شماره ی 293 ** برنده : فاطمه تراب پرهیز از رامسر جدول شماره ی 294 ** برنده : آروین رخسارطلب آذر از ارومیه جدول شماره ی 295 ** برنده : همایون عزیزی ، 9 ساله از قائم شهر (مازندران) جدول شماره ی 296 ** برنده : سیدامیرحسین خاکساری از تهران جدول شماره ی 297 ** برنده : آزیتا قدس ، 9 ساله از شیراز جدول شماره ی 298 ** برنده : سهند دیوسالار ، 9 ساله از کرج P مثل Planets [سیارات] : زمین به همراه هشت سیاره ی دیگر در منظومه شمسی بر گرد خورشید در حال حرکت هستند . سیارات ، کروی شکل هستند و جنس آنها از سنگ ، فلز و یا ترکیبی از گازهای مختلف است . سیاراتی که به خورشید نزدیک تر هستند از جنس سنگ و فلز می باشند . در حالی که سیارات دورتر از خورشید ، حالت گازی دارند . بعضی از سیارات مانند زمین و زهره در اطراف خود دارای جوّ یا اتمسفر هستند . بزرگترین سیارات منظومه شمسی مشتری و کیوان نام دارند . در اطراف سیاره ی کیوان یا زُحَل از حبقه ای از ذرات سنگ و غبار قرار دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 3