مجله کودک 312 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 312 صفحه 4

یک خاطره هزار پند در بسیاری از جریانات مملکتی ، مسئولان دست و پای خود را گم می کردند ولی حضرت امام (س) با یک جمله به همه ی دلهره ها خاتمه می دادند . در ماجرای حمله ی عراق به ایران روزی کههواپیماهای متجاوز عراقی آمدند و تمام مرزهای جنوب و غرب کشور مورد تجاوز قرار گرفت ، مسئولان و فرماندهان در حالی که واقعاً ناراحت و مضطرب بودند ، خدمت حضرت امام رسیدند و چند لحظه امام با انان دیدار داشتند و آنان را رهنمایی فرمودند ، در پایان دیدار چنان روحیه گرفته بودند که یکی می گفت : « عراق را نابود می کنیم . » دیگری می گفت : « تا بغداد جلو می رویم ، » امام با جمله ای به این مضمون که : دزدی آمده و سنگی انداخته ، همه ی مردم را آرام کردند . در ماجرای لانه جاوسوسی هم هر روز مسئله تازه ای مطرح می شد؛ یکی می گفت : « با آمریکا نمی شود جنگید . » دیگری می گفت : « آمریکا در منطقه نیرو پیاده کرده است . » و یکی می گفت : « ناوگان چندم آمریکا آمده است . » ولی حضرت امام فرمودند : آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند . خورشید در مرکز منظومه شمسی از واکنش های شیمیایی حرارت ایجاد می کند که در آنها هلیوم و هیدروژن نقش دارند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 4