مجله کودک 312 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 312 صفحه 19

اما اینکه چرا نور می شکند مدتها ذهن نیوتن را به خود مشغول کرد . عاقبت هم او به درستی موضوع شکست نور را نفهمید . او دریافت که مقدار شکست نور برای نور قرمز از همه کمتر و برای نور بنفش که در طرف دیگر طیف رنگین کمان ایجاد می شود از همه بیشتر است . در فاصله ی این دو نور هم نورهای دیگر با رنگ های متفاوت می شکنند تا ما رنگ نور را نارنجی ، سبز و آبی و . . . ببینیم . برای فهمیدن علت شکست نور ، نیوتن به اشتباه فکر می کرد که نور جریانی از ذرات بسیار ریز است که متحرک هستند . او فکر می کرد که این ذرات بسیار ریز متحرک هنگامی که به منشور برخورد می کنند با زاویه های مختلف از نور اصلی جدا می شوند و در سر دیگر منشور رنگین کمان را درست می کنند . البته این اشتباه از عظمت دانشمندی بزرگ چون نیوتن کم نمی کند . اما بعدها دانشمندانی مانند « هویگنس » و « یانگ » فهمیدند که نور ذرات ریز متحرک نیست و از امواج درست شده است . موج دار بودن نور باعث می شد که ما در یک سر دیوار نور قرمز و در سر دیگر آن نور بنفش را ببینیم . بعدها با محاسبه انادازه ی طول موج نور هم معلوم شد . طول موج نور حدود 20000/1 سانتی متر است . یعنی اگر باریکه ی نوری به درازای یک سانتی متر داشته باشیم ، 20000 موج به دنبال هم در آن قرار خواهند گرفت . کاوشگر « وایکینگ 1 » با ارسال بیش از یکصد تصویر ، دانشمندان را قادر ساخت تا با بازسازی و کنار هم قرار دادن تصاویر ، تصویر سیاره ی مریخ را ببینند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 19