مجله کودک 312 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 312 صفحه 23

همین کاوشگر (وویجر 2) ، از نپتون این عکس را گرفت که بر روی آن دو نقطه دیده می شود . این نقاط نشانه ی وجود توفان بر سطح سیاره است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 23