مجله کودک 312 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 312 صفحه 37

بازی های Age of Empire می شود گفت اولین بازی استراتژیک تاریخی این نوع بازی ایت که عامل زمان هم در اجرای بازی اهمیت زیادی دارد . ده سال است که این مجموعه بازی ها ارائه می شوند و طرفداران بازی های فکری آن را بازی می کنند . در این بازی ها ، شما با دره های مختلف تاریخی مثل عصر سنگ ، عصر فلز ، دوران استعمار تا قرن هجدهم را آشنا می شوید . قرار است در آینده ، جنگ های معاصر و حتی جنگ های خیالی هم سوژه ی این بازی ها شوند . مجموعه بازی های Command & Conqure بازی معروف « ژنرال ها » در این مجموعه قرار دارد . در این مجموعه بازی ها نیز تفکر و تصمیم گیری به موقع از خصوصیات مهم در برنده شدن است . Star Craft علاقه مندان به بازی های فکری و استراتژیک فضایی ، Star Craft را برمی گزینند . در این بازی ، خطر و دشمن از فضا به سوی بازیکن می آید و غلبه کردن بر آنها جز با فکر کردن عمیق و بدون تلف کردن وقت زیاد امکان پذیر است . آزمایشگاه درست می شوند . هر چند ماده ی اصلی کائوچو از درخت به دست می آید ، اما پلاستیک ها ساخته ی دست بشر هستند . اولین ماده ی پلاستیکی ساخته شده « باکلیت » نام دارد که در سال 1909 توسط « لئوبیک لند » ساخته شد . این پلاستیک در ساختمان تلفن های قدیمی به کار می رفت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 37